Feldgrau in de Argonne

Een vernieuwend boek...

 

Over de Argonne tijdens de Eerste Wereldoorlog verscheen tot nu toe nog maar weinig militair-historische literatuur. Er zijn enkele oudere werken (verschenen in de reeks "Payot" aan Franse zijde en in de reeks "Reichsarchiv" aan Duitse zijde) en enkele bescheiden Franse werken die meer recent verschenen. Deze werken belichten hoofdzakelijk 1915 en werken uiteraard vanuit Frans standpunt. Wat met de rest van de oorlogsjaren en hoe zat het met de ontwikkeling van de strijd aan Duitse zijde ? Deze lancune probeerden wij op te vullen met dit boek. Dit boek brengt de oorlog in de Argonne met uitgebreide aandacht voor 1914 en uiteraard 1915, maar ook voor de "kalmere" jaren 1916-1918. Dit alles vanuit Duits perspectief. Immers de verliezer van deze oorlog wordt meestal secundair behandeld in militair-historische werken. Het militaire verloop wordt verder belicht aan de hand van meer dan 35 verklarende kaarten en schetsen. Deze sluiten aan bij de teksten en visualiseren de bewegingen in het moeilijke terrein van de Argonne.

Daarnaast is het boek rijkelijk geïllustreerd, 275 afbeeldingen werden opgenomen, waarvan bijna 200 Duitse archieffoto's.

Tenslotte brengt het boek naast het historisch overzicht van de strijd in de Argonne nog extra een vijftal speciale themateksten. Die gaan dieper in op bepaalde onderwerpen zoals de mijnenoorlog (met actuele foto's), de Argonnenbahn (smalspoor) of de verdwenen Duitse begraafplaatsen en monumenten.

 

Het boek "Feldgrau in de Argonne 1914-1918. Vier jaar strijd vanuit Duits perspectief" met formaat 16x24 cm telt 328 pagina's (z/w). ISBN: 978-90-9025521-7

 

Het boek is vanaf midden februari 2014 in een (digitale) herdruk opnieuw verkrijgbaar. Prijs: 25 euro plus port.

 

Bestellen kan via email: argonne1418@skynet.be

Feldgrau in de Argonne 1914-1918

Vier jaar strijd vanuit Duits perspectief